ДПС в Одеській області інформує, що згідно з п. 178.4 ПКУ фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а також іноземці та особи без громадянства, які стали на облік у контролюючих органах як самозайняті особи та є резидентами, подають податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – Декларація) за результатами звітного року відповідно до розділу IV ПКУ у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб, в якій поряд з доходами від провадження незалежної професійної діяльності мають зазначати інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.

Платники податку на доходи фізичних осіб, у тому числі самозайняті особи, подають Декларацію до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розд. IV ПКУ (пп. 49.18.4 ПКУ).

Форму податкової декларації та Інструкцію щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Інструкція) затверджено наказом Мінфіну від 02.10.2015 №859 (у редакції наказу Мінфіну від 17.05.2022 №143 зі змінами).

Додатки є складовою частиною Декларації і без Декларації не є дійсними. Додатки заповнюються та подаються виключно за наявності доходів (витрат), розрахунок яких міститься у цих додатка (п. 2 розд. II Інструкції).

Разом з тим п. 49.2 ПКУ встановлено, що платник податків зобов’язаний за кожний встановлений ПКУ звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є.

Отже, якщо особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, протягом звітного періоду не отримувала дохід від такої діяльності і не має інших доходів із джерел їх походження з України та іноземних доходів, то обов’язку подання Декларації, у тому числі додатка Ф2, у зазначеної особи не виникає.

Разом з тим якщо особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, протягом звітного періоду отримувала інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи, то така особа зобов’язана подати Декларацію та заповнити відповідні додатки залежно від виду отриманого доходу.