Міністерство аграрної політики та продовольства України розповідає, що Верховна Рада України зареєструвала проєкт Закону №9266 «Про електронні аграрні розписки». Основна мета проєкту – запровадження нового фінансового інструменту для кредитування сільськогосподарського виробництва.

Один з обмежуючих факторів для розвитку аграрного потенціалу в Україні – відсутність доступних кредитів. Законопроєктом пропонується  врегулювати електронні аграрні розписки як неемісійні цінні папери в електронній формі. При цьому законопроєкт не скасовує дію Закону України «Про аграрні розписки», а запроваджує поряд із традиційними паперовими розписками новий фінансовий інструмент кредитування.

Основні положення законопроєкту: 

  • Електронна аграрна розписка є самостійним предметом обігу на ринках капіталу, може бути об’єктом купівлі-продажу, джерелом прибутку. Тобто аграрна розписка є неемісійним цінним папером. Електронні аграрні розписки існуватимуть у формі електронного документа в Реєстрі електронних аграрних розписок.
  • Законопроєкт розширює коло суб’єктів, які можуть видавати електронні аграрні розписки, за рахунок сільськогосподарських кооперативів.
  • Спрощення та здешевлення порядку видачі, обігу та припинення електронної аграрної розписки порівняно з традиційними паперовими.
  • Предметом застави можуть бути майбутній врожай, живі тварини, продукти тваринного і рослинного походження, продукти їхньої первинної переробки.
  • Законопроєкт забезпечує надійність електронної аграрної розписки. Якщо у боржника відсутня застава за електронною аграрною розпискою, то кредитор може стягнути позику на підставі спеціальної виписки з Реєстру електронних аграрних розписок за рахунок іншого майна.

Прийняття законопроєкту допоможе виробникам сільськогосподарської продукції отримати ширший доступ до кредитів, а також збільшить коло кредиторів, здатних фінансувати агросектор.