Головне управління ДПС у м. Києві повідомляє, що стягнення податкового боргу може бути ініційовано податковим органом без звернення до судових органів на підставі рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу за наступних умов:

  • податковий борг виник внаслідок несплати самостійно задекларованих платником податків сум (без обмежень по сумі);
  • борг не сплачується протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати узгодженого грошового зобов’язання;
  • у разі відсутності чи наявності у меншій сумі непогашеного зобов’язання держави щодо повернення такому платнику податків помилково чи надміру сплачених ним грошових зобов’язань або бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Тобто у випадку наявності непогашеного зобов’язання держави перед платником податків у сумі, що є меншою за суму податкового боргу, рішення про стягнення коштів в рахунок погашення податкового боргу приймається контролюючим органом у межах різниці між сумою податкового боргу та сумою зобов’язання держави (п. 95.5 ПКУ).

Звертаємо увагу, що рішення про стягнення коштів з рахунків платника податків у банках є вимогою стягувана до боржника, що підлягає негайному та обов’язковому виконанню шляхом ініціювання переказу у платіжній системі за правилами відповідної платіжної системи.

Списання банком коштів з рахунків платників податків/суб’єктів господарювання визначено розділом IV Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої  постановою Правління НБУ від 29.07.2022 №163.