Відділ трансфертного ціноутворення ГУ ДПС у Вінницькій області, з огляду на зміни, внесені Законом України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон № 466) до Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє таке.

Відбулися зміни, зокрема внесені до підпункту 14.1.49 пункту 14.1 статті 14 ПКУ, які набули чинності з 01.01.2021 р. та розширили визначення «дивіденди», якими в тому числі передбачено, що для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюються доходи, які виплачуються на користь нерезидента в рамках контрольованих операцій, у разі порушення принципу «витягнутої руки». Тобто виявлені відхилення прирівнюються до дивідендів, а саме:

  • суми доходів у вигляді платежів за цінні папери (корпоративні права), що виплачуються на користь нерезидента, зазначеного в підпунктах «а», «в», «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 ПКУ, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу «витягнутої руки»;
  • вартість товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів та деривативів, що придбаваються у нерезидента, зазначеного в підпунктах «а», «в», «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 ПКУ, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу «витягнутої руки»;
  • сума заниження вартості товарів (робіт, послуг), які продаються нерезиденту, зазначеному в підпунктах «а», «в», «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 ПКУ, у контрольованих операціях порівняно зі сумою, яка відповідає принципу «витягнутої руки».

Водночас у цьому випадку під нерезидентами розуміються:

  • пов’язані особи – нерезиденти;
  • нерезиденти, зареєстровані в державах (на територіях), включених до Переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 ПКУ, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017 № 1045;
  • нерезиденти, організаційно-правову форму яких включено до Переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи, затвердженого постановою КМУ від 04.07.2017 № 480.

Зауважимо, що дохід, який у цьому випадку прирівнюється до дивідендів, виникає виключно у разі одночасної наявності двох умов, а саме:

  • здійснення контрольованих операцій з нерезидентами;
  • проведення в цій операції коригування, у зв’язку з недотриманням принципу «витягнутої руки», як самостійного, так і коригування, проведеного контролюючим органом.

З 01.01.2021 р. зазначені доходи оподатковуються за ставкою 15% або за формулою, передбаченою абзацом 3 підпункту 141.4.2 пункту 141.4 статті 141 ПКУ, якщо інше не передбачене міжнародними угодами, покроковий алгоритм застосування яких описано в узагальнюючій податковій консультації щодо питань оподаткування доходів нерезидентів, що прирівнюються до дивідендів від 20.08.2021 р. № 480.

Крім того, 01.01.2021 р. є першим днем звітного періоду, починаючи з якого доходи та виплати на користь нерезидентів у контрольованих операціях, в яких виявлені такі доходи, мають бути відображені платником податків у звіті про контрольовані операції.

Зазначимо, що у разі сплати податку на доходи нерезидентів до 30.09.2022 р., а саме останнього дня першого граничного терміну для сплати податку на доходи нерезидентів з доходів, прирівняних до дивідендів, штрафні санкції та пеня не нараховуватимуться.

Таким чином, платники податків, які за результатами 2021 року здійснили самостійне коригування ціни контрольованих операцій і сум податкових зобов’язань, у зв’язку з недотриманням умов контрольовних операцій принципу «витягнутої руки», зобов’язані задекларувати та сплатити податок на доходи нерезидентів з доходів, прирівняних до дивідендів, з урахуванням норм міжнародних договорів.