ДПС у Вінницькій області нагадує, що форму та порядок складання Звіту про контрольовані операції затверджено наказом Мінфіну від 18.01.2016 №8 «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» (зі змінами внесеними наказом МФУ від 31.12.2020 №841).

Відповідно до пп. 39.4.2 ПКУ Звіт про контрольовані операції подається до 01 жовтня року, що настає за звітним, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Враховуючи, що у 2023 році останній день строку подання Звіту про контрольовані операції – 30.09.2023 припадає на вихідний день, із врахуванням вимог п. 49.20 ПКУ останнім днем строку вважається – 02 жовтня 2023 року.

Таким чином, останній день подання Звіту про контрольовані операції за 2022 звітний рік – 02.10.2023.

Відповідно до пп. 39.4.2.1 ПКУ у Звіті про контрольовані операції зазначається інформація про всі контрольовані операції, здійснені платником податків у звітному періоді.

У разі якщо платником податку виявлено, що у раніше поданому звіті про контрольовані операції інформація надана не в повному обсязі, містить помилки або недоліки, такий платник податків має право подати:

  • новий звіт до закінчення граничного строку подання звіту про контрольовані операції за такий самий звітний період;
  • уточнюючий звіт у разі його подання після закінчення граничного строку для відповідного звітного періоду.

Новий та уточнюючий звіти повинні містити повну інформацію про контрольовані операції за звітний рік, як передбачено при складанні основного Звіту про контрольовані операції (Звіту з позначкою «звітний»).

Від редакції: Зауважимо, що на сайті ДПСУ вже розміщено календар на вересень. Так от за ним граничним днем є 29 вересня. Але, звісно, у податківців ще є час відкоригувати дані. Про це повідомимо, як тільки зʼявиться оновлена інформація.