ДПС проінформувала користувачів кваліфікованих електронних довірчих послуг, що на виконання постанови КМУ від 23.06.2021 р. № 641:

– 23.12.2022 року будуть внесені відповідні зміни до Довірчого списку кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, внаслідок чого Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг Інформаційно-довідковий департамент ДПС (далі – НАДАВАЧ ІДД ДПС) буде замінений на Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг Державна податкова служба України (далі – НАДАВАЧ ДПС);

– НАДАВАЧ ІДД ДПС припинить надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги.

Аби забезпечити безперервність послуг у зв’язку із заміною надавача таких послуг, НАДАВАЧ ІДД ДПС та НАДАВАЧ ДПС пропонують приєднатися до публічної Угоди про заміну сторони в Договорі про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг (далі – Угода), згідно з умовами якої відбудеться заміна надавача кваліфікованих електронних довірчих послуг. Внаслідок такої заміни НАДАВАЧ ДПС продовжить надавати користувачам кваліфіковані електронні довірчі послуги на умовах, передбачених в договорах, укладених користувачами з НАДАВАЧЕМ ІДД ДПС.

Користувачі, які мають діючі кваліфіковані сертифікати отримані у НАДАВАЧ ІДД ДПС, з 23.12.2022 року продовжуватимуть безперервно обслуговуватися НАДАВАЧЕМ ДПС.

Упродовж 5 робочих днів з дня розміщення цієї Угоди на офіційних вебсайтах НАДАВАЧА ІДД ДПС та НАДАВАЧА ДПС, тобто до 23 год. 59 хв 16.12.2022 року, користувач має право відмовитися від приєднання до умов цієї Угоди. Це можна зробити шляхом подання НАДАВАЧУ ІДД ДПС відповідної заяви в електронній формі згідно з Додатком до цієї Угоди (далі – Заява). Така Заява має бути підписана засобами кваліфікованого електронного підпису користувача (уповноваженої особи користувача) та направлена на електронну адресу НАДАВАЧА ІДД ДПС inform@acskidd.gov.ua. Подана Заява користувача є свідченням його відмови від приєднання до цієї Угоди і має наслідком припинення надання НАДАВАЧЕМ ІДД ДПС відповідних кваліфікованих електронних довірчих послуг, дострокове розірвання Договору з ініціативи користувача та скасування його кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

Якщо користувачами до 23 год. 59 хв 16.12.2022 не буде подана зазначена вище заява, то вважатиметься, що користувачі висловили мовчазну згоду на приєднання до Угоди, та з 23.12.2022 надавачем кваліфікованих довірчих послуг для таких користувачів буде НАДАВАЧ ДПС.

Джерело: Інтерактивна бухгалтеріяне забудьте оформити передплату на улюблене видання!