Мінфін наказом від 13.04.2023 р. №188 вніс зміни до Порядку застосування податкової застави податковими органами, затвердженого наказом МФУ від 16.06.2017 р. №586.

Його розроблено на виконання законів № 2719-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо приватизації державного і комунального майна, яке перебуває у податковій заставі, та забезпечення адміністрування погашення податкового боргу» та №2888-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг».

Зокрема, Порядок доповнено новим розділом VІІ «Особливості поводження із заставним майном у разі його відчуження у процесі приватизації» відповідно до Закону №2719-ІХ. Цей розділ визначає особливості поводження із заставним майном у разі продажу у процесі приватизації державного або комунального майна у складі єдиного (цілісного) майнового комплексу державного або комунального підприємства, майна Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт».

Так, не підлягає узгодженню з податковим органом відчуження у процесі приватизації державного або комунального майна у складі єдиного (цілісного) майнового комплексу державного або комунального підприємства, майна Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості “Укрспирт”, що перебуває у податковій заставі, якщо договором купівлі-продажу об’єкта приватизації передбачено зобов’язання покупця щодо погашення у повному обсязі та у визначений договором купівлі-продажу об’єкта приватизації строк суми податкового боргу, у зв’язку з яким виникло право податкової застави.

Податкова застава, зареєстрована у відповідному державному реєстрі на момент відчуження державного або комунального майна у складі єдиного (цілісного) майнового комплексу державного або комунального підприємства, майна Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості “Укрспирт”, зберігається за покупцем об’єкта приватизації до повного погашення покупцем податкового боргу, у зв’язку з яким виникло право податкової застави.

ʼПокупець державного або комунального майна у складі єдиного (цілісного) майнового комплексу державного або комунального підприємства, майна Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості “Укрспирт” як балансоутримувача майна в розмірі 100 відсотків балансової вартості такого майна станом на останню звітну дату набуває усіх прав та обов’язків щодо погашення податкового боргу, що залишився непогашеним на момент переходу права власності на об’єкт приватизації.

Майно звільняється з-під податкової застави (із виключенням з відповідних державних реєстрів) з дня отримання податковим органом підтвердження повного погашення податкового боргу покупцем об’єкта приватизації.

Також внесено зміни щодо розширення сфери застосування інструменту зупинення видаткових операцій на рахунках платника, відкритих у банках, фінансових установах, і на рахунки, відкриті у небанківських надавачів платіжних послуг, а також електронні гаманці платника, відкриті у емітента електронних грошей.

Враховано й вимоги Закону «Про електронні комунікації», положеннями якого змінено термінологію законодавства у сфері електронних комунікацій, зокрема термін «інформаційно-телекомунікаційна система» замінено терміном «інформаційно-комунікаційна система», Закон України «Про телекомунікації» визнано таким, що втратив чинність, та змінено назву Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.