Національний банк пропонує до громадського обговорення проєкт Положення про порядок та умови укладення договору страхування відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами (далі – проєкт).

Проєкт розроблено з метою реалізації нових положень Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та вимог нового Закону України «Про страхування». Зазначені законодавчі нововведення набувають чинності з 1 січня 2024 року та зобов’язують суб’єктів аудиторської діяльності, які проводять обов’язковий аудит фінансової звітності, мати договір страхування відповідальності перед третіми особами.

Проєктом, зокрема, встановлено:

  • істотні умови договорів страхування відповідальності аудитора;
  • вимогу щодо безперервності страхування відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності протягом всього періоду надання ним послуг обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланнями:

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 30 жовтня 2023 року на електронну адресу: NBFI.regulations@bank.gov.ua  або на поштову адресу: вул.  Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601.