ТОВ, яке укладає договори оренди земельних ділянок та приміщень і відповідно до МСФЗ на дату початку оренди визнає активи з права користування та орендні зобов’язання, та обліковує як нематеріальні активи на бухгалтерському рахунку 122 «Права користування майном» звернулось із запитом до ДПС щодо відображення інформації щодо прав користування в декларації з податку на прибуток.

Зокрема, питання стосувались необхідності відображення інформації в додатку АМ до Декларації щодо нематеріальних активів з права користування за договорами оренди (їх балансову вартість, розраховану суму амортизації).

ДПС в консультації вказали, що інформація в розрізі груп про податкову амортизацію та балансову вартість необоротних активів відображається у додатку АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Декларації.

Проте, вимоги пп. 138.1 – 138.3 ПКУ не застосовуються до операцій з активами з права користування за договорами оренди (п. 138.4 ПКУ), якими відповідно до пп. 14.1.12 ПКУ визначаються визнані орендарем згідно з вимогами МСФЗ активи, які представляють право орендаря використовувати базовий актив протягом строку оренди.

Таким чином, амортизація активів з права користування за договорами оренди, що визнаються орендарем згідно з вимогами МСФЗ, не відображається у додатку АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Декларації.

ІПК ДПС від 29.03.2021 р. № 1259/ІПК/99-00-21-02-02-06

Джерело: Інтерактивна бухгалтеріяне забудьте оформити передплату на улюблене видання!